Werkvelden
Bouw
Binnen de bouw zijn we actief en ervaren op het gebied van bouwakoestiek en bouwfysica en wordt er geregeld een beroep gedaan op onze expertise met betrekking tot weg- en railverkeerslawaai. Meer....
Industrie
Industrie is een werkgebied waar we te maken krijgen met lawaaibeheersing in het kader van de Wet milieubeheer. Hierbij staan we onze klanten bij tot aan de Raad van State wanneer dit voorkomt. Tevens geven we in dit werkveld advies met betrekking tot trillingen, luchtkwaliteit en ARBO. Meer....
Horeca & Recreatie
Binnen de Horeca en Recreatie branche werken we onder meer voor brouwerijen, pandeigenaren en exploitanten. Zij krijgen in het kader van de AMvB te maken met regelgeving ten aanzien van geluid en brandveiligheid. Hierin kunnen wij ze bijstaan en bijvoorbeeld voorkomen dat er een dwangsom betaald dient te worden. Uiteraard speelt naast de regelgeving ook de zaalakoestiek een hele belangrijke rol in ons advies richting deze branche. Meer....
Infra & Verkeer

De geluiddoelstellingen voor weg- en spoorverkeer zijn strenger gesteld dan ooit. In de praktijk betekent dit steeds minder begrip voor geluidoverlast door verkeer en meer strikte navolging van wettelijke normen. Voor voldoende geluidreductie blijken traditionele oplossingen zoals geluidschermen te duur. Meer....

Overheid
In alle bovengenoemde werkvelden komen we de overheid in verschillende hoedanigheden tegen. We werken echter ook rechtstreeks voor de Overheid. Bij het zoneren van industrieterreinen en het aanleggen of verleggen van wegen, worden wij regelmatig ingeschakeld. Meer....
Speciale projecten
In de loop der jaren heeft binnen ons bureau een aantal werkgebieden een speciale rol vervuld. Deze zogenaamde specials omvatten multifunctionele gebouwen (met name jongerencentra), dierenpensions (met name hondenkennels) en windturbineparken. Meer...