Sanering

Geluidssaneringstraject.

Bij overschrijding van door de overheid gestelde geluidsnormen kan precies worden vastgesteld waar zich eventuele knelpunten bevinden. Afhankelijk van de ernst van de overschrijding kan vervolgens een geluidssaneringstraject worden ingezet.