Sportparken

Sportparken en tennisgeluid

Wat voor de één een bron van in- en ontspanning is, kan voor de ander een bron van ergernis zijn. Juichende spelers en toeschouwers, ‘plokkende’ tennisballen en een luide omroepinstallatie zijn in nieuwe stedenbouwkundige plannen akoestische aandachtspunten. jri doet onderzoek naar mogelijke hinderbronnen en hun effect op het akoestisch klimaat en geeft advies over mogelijke oplossingen, zowel qua locatie als middels bron- en schermmaatregelen.