Taveerne

Taveerne

Sinds 2003 is Feestcafe de Taveerne in het centrum van
’s-Hertogenbosch, een van de weinige cafe's in de binnenstad waar op een hoog geluidniveau house-muziek ten gehore mag worden gebracht. jri is vanaf het ontwerp betrokken geweest bij de advisering voor genoemde exploitatie. Aandachtspunt was de benodigde laagfrequente geluidisolatie in relatie tot het programma van eisen en de aanpandige woningen. Daarnaast is jri een belangrijke partner in overleg met de betrokken partijen, waaronder de gemeente, de gebruikers en de omwonenden, geweest. Gezien de noodzaak tot hoog waardige geluidisolatie is in samenwerking met Sonus nog tijdens de bouw veelvuldig onderzoek uitgevoerd naar de trillingsoverdracht van de draagconstructie naar omringende panden. Uiteindelijke heeft dit uitgebreide ontwerponderzoek geleid tot exploitatie mogelijkheden van 100 dB(A) voor housemuziek.

Projectfoto's

First Image

Jongerencentrum Dynamo - Eindhoven

Projectfoto's

Second Image

Jongerencentrum Tavenu - Waalwijk

Projectfoto's

Third Image

Jongerencentrum De Poort - Den Bosch

Projectfoto's

Fourth Image

Burgfabriek - Pijnacker