Gehoorschade - ARBO

Gehoorschade - ARBO

Klagen uw medewerkers over te veel lawaai op de arbeidsplaats of over hinderlijk geluid dan kunt u dit laten onderzoeken door jri.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) stelt regels waardoor gezondheidschade op de arbeidsplaats wordt voorkomen.

Te veel lawaai veroorzaakt op den duur gehoorschade bij uw werknemers. Gehoorschade kan leiden tot sociale isolatie, psychische problemen, vermoeidheid, ziekteverzuim, kwaliteitsverlies en zelfs tot ongelukken. Naast te hoge schadelijke geluidniveaus kunnen er ook lagere geluidniveaus optreden die hinderlijk zijn voor uw medewerkers. Een hinderlijk geluid kan een nadelige invloed hebben op de concentratie en op de kwaliteit van het werk van uw medewerkers, maar kunnen ook leiden tot vermoeidheid en ziekteverzuim van uw medewerkers.

Door middel van metingen en berekeningen wordt de geluidsituatie van uw bedrijf in kaart gebracht. Zo nodig worden geluidbeperkende maatregelen en voorzieningen geadviseerd. Daarbij kan gedacht worden aan bronmaatregelen (b.v. geluiddempers), organisatorische maatregelen (logistiek), afschermende maatregelen (omkastingen, gehoorbeschermingsmiddelen), overdrachtsmaatregelen (geluidsschermen). Hierbij wordt in overleg met u een afweging gemaakt van de technische en economische haalbaarheid.