Infrageluid
Infrageluid

De geluiddoelstellingen voor weg- en spoorverkeer zijn strenger gesteld dan ooit. In de praktijk betekent dit steeds minder begrip voor geluidoverlast door verkeer en meer strikte navolging van wettelijke normen. Voor voldoende geluidreductie blijken traditionele oplossingen zoals geluidschermen te duur. Bronmaatregelen zijn vaak de enige realistische oplossing van het probleem. Hierbij is de belangrijkste het toepassen van stille wegdekken. Gelukkig gaat de ontwikkeling van geluidreducerende wegdekken snel en is de keuze allang niet meer beperkt tot ZOAB.
Bij toepassing van stille wegdekken zijn echter ook o.a. stroefheid, constructieve en akoestische duurzaamheid en kosten van belang. InfraGeluid speelt hierop in en biedt geluidtechnisch advies geïntegreerd met andere wegbouwkundige georiënteerde disciplines aan. 
De adviseurs bij InfraGeluid hebben jarenlange ervaring op hun eigen vakgebieden en hebben in totaal meer dan 180 publicaties geschreven. 
Kortom, bij InfraGeluid krijgt u een breed scala aan advies met kwaliteit, deskundigheid, efficiëntie en kostenbesparing als kenmerken. 
De vier aangesloten bureaus brengen hun eigen specifieke deskundigheid, kennis en ervaring in op het gebied van wegoppervlak-eigenschappen. Hierdoor kan InfraGeluid een uitgebreid pakket van deskundigheid, ervaring en meetmethoden aanbieden. Dit pakket omvat ondermeer:

 • ontwerp (stille) wegdekken
 • SPB- en CPX-metingen
 • textuur- en absorptiemetingen
 • stroefheidmetingen
 • draagkrachtmetingen
 • lawaaibeheersing en akoestiek
 • trillingen
 • zettingsvrije lichtgewicht wegconstructies
 • bouwfysica
 • geotechniek
 • wegbouwkundige advisering
 • onderwijs en cursussen
 • projectmanagement en detachering