Rijkswaterstaat

N11 tussen Bodegraven en Leiden

De N11 is begin 2004, zowel gedeeltelijk qua ligging als in aantal rijstroken (van 2 naar 2x 2), aangepast. De toename van de geluidbelasting op woningen ten zuiden van de weg zorgt voor een zogenaamde “reconstructie Wet geluidhinder”. Door jri wordt een onderzoek uitgevoerd naar de overlast in de woningen. Hieruit blijkt dat in een aantal woningen de geluidniveaus te hoog zijn.
In samenwerking met Rijkswaterstaat regio Zuid-Holland worden maatregelen (aan de gevels) waarmee deze geluidniveaus gereduceerd vastgesteld. Deze worden aangeboden aan de bewoners als compensatie voor de overlast. De uitvoering van de gevelmaatregelen (gedempte ventilatievoorzieningen, isolerende beglazing en daken) is door aannemer Bébouw uit Woerden eind 2005 uitgevoerd.

Projectfoto's

First Image

Ecopark - Waalwijk

Projectfoto's

Second Image

Hondenpension Polderland

Projectfoto's

#

Projectfoto's

#