Polderland

Dierenpension Polderland

Na verschillende vergunningaanvragen, vergunningverleningen door gemeente en vernietiging van deze vergunningen door de RVS is in 2005 de uiteindelijke vergunningaanvraag ten behoeve van de revisievergunning dierenpension Polderland definitief ingediend bij de gemeente Leidschendam.
Buiten een aantal zaken op het gebeid van ruimtelijke ordening is vooral de onduidelijkheid over de toe te passen meet- en rekenmethodiek bij akoestische beoordeling van hondenverblijven in het kader van de Wet milieubeheer een aandachtspunt geweest. Om die reden zijn vergunningaanvragen in het verleden mogelijk onterecht geweigerd. Het in kaart brengen van de representatieve situatie vraagt om maatwerk (metingen, tellingen en praktijkervaring) waarbij onder meer het aantal blaffen en de rassenverdeling moeten worden beschouwd. Met name het op juiste wijze vaststellen van een bronsterkte van een hondenblaf is cruciaal om dergelijke verblijven conform de richtlijnen te kunnen beoordelen.
Uiteindelijk is voor de definitieve aanvraag van deze specifieke inrichting gebruik gemaakt van de in het hieronder nader te beschrijven artikel gebruik gemaakt.

Voor een gedetailleerde uitleg ten aanzien van dit onderwerp verwijzen wij u graag naar het artikel Geluid d.d. Maart 2006 Akoestisch adviseur een hondenbaan?, Geluid d.d. Maart 2006.

Projectfoto's

First Image

Jongerencentrum Dynamo - Eindhoven

Projectfoto's

Second Image

Jongerencentrum Tavenu - Waalwijk

Projectfoto's

Third Image

Jongerencentrum De Poort - Den Bosch

Projectfoto's

Fourth Image

Burgfabriek - Pijnacker