Geluidzone

Geluidzone

Wilt u niet de verkeersweg of spoorweg in uw woning horen of wilt u de bewoners van de door u gebouwde woningen en stil binnenklimaat bieden? Dan kan jri voor u onderzoek uitvoeren naar de geluidwering van de gevels.

In het kader van het Bouwbesluit moet voor nieuwe situaties de geluidwering van de gevels worden getoetst. De vereiste geluidwering van de gevel wordt vastgesteld door de geluidbelasting van weg- en railverkeer. Een onderzoek geluidwering gevels is nodig voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.