Railverkeer

Railverkeer

Bij de aanleg of aanpassing van een spoorwegen of bouwproject, moeten conform de wet geluidhinder gevelbelastingen op woningen ten gevolge van verkeersbewegingen getoetst worden aan wettelijk vastgestelde grenswaarden. Deze geluidbelastingen worden middels modellering door ons bureau vastgesteld, zodat al in de planfase een advies gegeven kan worden ten aanzien van de haalbaarheid van een dergelijk project. Tevens is dan in te schatten welke voorzieningen er eventueel nodig zijn om het project te kunnen realiseren binnen de geldende eisen. Wanneer er sprake is van woningbouw in de nabije omgeving van een bestaande spoorweg, wordt er ook op deze wijze een onderzoek uitgevoerd.


Projectfoto's

First Image

by AlexSK

Projectfoto's

Second Image

Projectfoto's

Third Image

Projectfoto's

Fourth Image