Planontwikkeling

Planontwikkeling

Bij het ontwikkeling van een plangebied is geluid een belangrijk aspect. Als uw plannen nog in de verkenningsfase zijn of als er al een voorontwerp is dan kan jri al beoordelen of geluid een aandachtspunt/knelpunt gaat worden. Zo kunt u hier in de verdere planontwikkeling rekeningen mee houden en zo bespaart u onnodige aanpassingen en kosten in een later stadium. Ook in een later stadium kan jri u voorzien van adviezen.